Ainesosa

C4-14 PERFLUOROALKYLETHOXY DIMETHICONE

Ainesosatieto

”Etoksi” tarkoittaa etyyli-happiryhmää (CH3-CH2-O-). Dietoksi-, trietoksi- jne. tarkoittavat kahta, kolmea tai useampaa etoksiryhmää. Ainesosa, joka pohjautuu poly(di)metyylisiloksaaniin (”dimetikoni”).


Ainesosan käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset kosmetiikkatuotteissa

IHOA HOITAVA

Pitää ihon hyvässä kunnossa


Taustatietoa kosmetiikkakäytöstä

Silikonit (kemiallisesti tarkemmin ottaen poly(organo)siloksaanit) on nimi, jolla kutsutaan synteettisten polymeerien ryhmää, jossa silikoniatomit on liittyneinä toisiinsa happiatomeilla. Aineen haihtuvuus ja viskositeetti riippuu ketjun pituudesta. Silikoneihin lukeutuu useita yhdisteitä, jotka tyypillisesti sisältävät polyorganosiloksaanin funktionaalisen ryhmän. Tärkeitä luokkia ovat: dimetyylipolysiloksaanit, fenyylimetyylipolysiloksaanit, sykliset metyylisiloksaanit ja siloksaanit, joita on muutettu alkyyliryhmillä tai PEG:lla (polyetyleeniglykoli). Silikonit ovat vesiliukoisia, ja niiden pintajännitys on alhainen. Alhainen pintajännitys tekee niistä helposti levitettäviä; ne muodostavat iholle höyryä läpäiseviä suojakalvoja. Niillä ei ole komedogeenistä (ihohuokosia tukkivaa) vaikutusta, ja iho sietää niitä erittäin hyvin. Myönteisten teknisten ja kosmeettisen ominaisuuksiensa takia niitä käytetään kosmetiikassa varsin usein, ja niillä tehostetaan ihon- ja hiustenhoitotuotteiden hoitavia ominaisuuksia.


Kuuluu seuraaviin ainesosaryhmiin


Kosmetiikan sääntely

Kosmetiikan ainesosia säännellään. Huomaathan kuitenkin, että EU:n ulkopuolella kosmetiikan ainesosasääntely voi poiketa EU-sääntelystä.

Kosmetiikkaan liittyviä perustietoja

Miten kosmetiikkatuotteiden turvallisuus varmistetaan Euroopassa?

Tiukalla lainsäädännöllä varmistetaan, että Euroopan unionissa myytävänä olevat kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet ovat turvallisia ihmisille. Yritykset sekä kansalliset ja Euroopan unionin viranomaiset ovat yhdessä vastuussa kosmetiikkatuotteiden turvallisuudesta.

read more

Mitä on hyvä tietää hormonitoimintaa häiritsevistä kemikaaleista?

Joidenkin kosmetiikassa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa käytettyjen ainesosien on väitetty olevan hormonitoimintaa häiritseviä aineita, koska niillä on kyky jäljitellä joitakin hormoniemme ominaisuuksia. Se, että jokin aine voi jäljitellä hormonia, ei tarkoita, että se häiritsee hormonitoimintaa. Monet aineet, myös luonnonaineet, jäljittelevät hormoneja, mutta vain harvojen aineiden, ja nämä ovat enimmäkseen voimakkaita lääkeaineita, on osoitettu häiritsevän hormonitoimintaa. Pätevien tieteellisten asiantuntijoiden tekemissä turvallisuusarvioinneissa, joita kosmetiikkayrityksiltä lain mukaan edellytetään, otetaan huomioon kaikki mahdolliset riskit, myös mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet.

read more

Testataanko kosmetiikkatuotteita eläimillä? Ei.

Euroopan unionissa kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläimillä on ollut vuodesta 2013 lähtien täysin kiellettyä. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus on viimeisen 30 vuoden aikana – jo kauan ennen eläinkoekiellon voimaantuloa – panostanut tutkimukseen ja kehitykseen, jotta kosmetiikan ainesosien ja tuotteiden turvallisuuden arvioinnissa voitaisiin käyttää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä.

read more

Kosmetiikkatuotteiden sisältämät allergeenit

Monet niin luonnolliset kuin synteettisesti ainesosat voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Allerginen reaktio syntyy, kun ihmisen immuunijärjestelmä reagoi aineisiin, jotka ovat useimmille ihmisille vaarattomia. Allergisen reaktion aiheuttavaa ainetta kutsutaan allergeeniksi. Kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet saattavat sisältää ainesosia, jotka voivat olla joillekin ihmisille allergisoivia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei muiden olisi turvallista käyttää tuotetta.

read more

Tietokanta

Kosmetiikkatuotteet ovat ihmisille tärkeitä ja ne ovat oleellisia tuotteita arjessa. Eurooppalaiset kuluttajat käyttävät päivittäin keskimäärin yli seitsemää erilaista kosmetiikkatuotetta. Käytätkö sinäkin? On luonnollista haluta tietää lisää näiden tuotteiden ainesosista.

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa kosmetiikasta löytyy helposti paljon erilaista tietoa. Voi kuitenkin olla vaikea päätellä, mitkä tietolähteistä ovat luotettavia. Eurooppalainen COSMILE Europe -ainesosatietokanta sisältää luotettavaa, vahvistettua ja tieteellisesti tutkittua tietoa lähes 30 000:sta kosmetiikan ainesosasta.

Tietokannan avulla voit selvittää, miksi kosmetiikkatuotteissasi on tiettyjä ainesosia, mitä ominaisuuksia niillä on ja paljon muuta. Tällä hetkellä tietokanta on saatavilla 14 eri kielellä, lisää kieliä tulee saataville myöhemmin.

Hae tietokannasta