Ingrediënten

CI 77713

Nederlandse Beschrijving

CI 77713; Magnesiumcarbonaat


Functie(s) van dit ingrediënt in cosmetische producten

COSMETISCHE KLEURSTOF

Kleurt cosmetische producten, de huid, de nagels en/of het haar


Achtergrondinformatie over het gebruik in cosmetica

Witte kleurstof, wit pigment Kleurstoffen zorgen voor een aantrekkelijk uiterlijk van het cosmetische product en worden gebruikt om de huid en het haar te verfraaien. De meest gebruikte kleurstoffen zijn synthetisch; er zijn maar een paar natuurlijke stoffen beschikbaar. Voor kleurstoffen zijn de toepasselijke INCI-namen in de meeste gevallen de zogenaamde Colour Index Numbers, de "CI-nummers".


Informatie over veilig gebruik

Volgens de Europese Cosmeticaverordening 1223/2009/EG, die op de gehele EU-markt van toepassing is, worden kleurstoffen gedefinieerd als stoffen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn om het cosmetische product, het lichaam in zijn geheel of bepaalde delen daarvan door absorptie of weerkaatsing van fysisch licht een kleur te geven. In Annex IV bij de Verordening staan de kleurstoffen beschreven die in cosmetische producten mogen worden gebruikt. In deze positieve lijst van kleurstoffen worden maximumconcentraties vastgesteld voor het gebruik van deze stoffen in cosmetische producten en hun toegestane toepassing. Haarkleurmiddelen zijn momenteel nog apart geregeld in de Europese cosmeticawetgeving. Het is de bedoeling dat ze in de toekomst ook in Annex IV worden opgenomen. Kleurstoffen worden voordat zij in Annex IV worden toegelaten selectief onderzocht op hun toxicologische veiligheid en uitvoerig getest. Fabrikanten moeten met uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat ze veilig zijn voor de gezondheid. Bovendien worden de goedgekeurde kleurstoffen opnieuw beoordeeld en wordt de lijst aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke bevindingen, of in geval dat uit markttoezicht vermoedelijke negatieve bijwerkingen naar boven komen.


Behoort tot de volgende stofgroepen


Cosmetica Regulering

Cosmetica-ingrediënten zijn wettelijk gereguleerd. Let op: er kunnen andere regels gelden voor cosmetische ingrediënten buiten de EU.

Uw cosmetica begrijpen

Hoe worden cosmetica in Europa veilig gehouden?

Strenge wetten zorgen ervoor dat cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten die in de Europese Unie worden verkocht veilig zijn voor gebruik. Bedrijven, nationale en Europese regelgevende instanties delen de verantwoordelijkheid om cosmetische producten veilig te houden.

read more

Wat moet ik weten over hormoonverstoorders?

Van sommige ingrediënten in cosmetische producten wordt beweerd dat ze ‘hormoonverstorende stoffen’ zijn, omdat ze de eigenschappen van onze hormonen kunnen nabootsen. Het is niet omdat iets een hormoon kan nabootsen dat het ons hormoonsysteem verstoort. Veel stoffen, waaronder ook natuurlijke, bootsen hormonen na, maar van heel weinig stoffen, en dat zijn meestal krachtige medicijnen, is ooit aangetoond dat ze het hormoonsysteem verstoren. De strenge productveiligheidsbeoordelingen door gekwalificeerde, wetenschappelijke experts die bedrijven wettelijk verplicht zijn uit te voeren, bestrijken alle potentiële risico’s, inclusief potentiële hormoonverstoring.

read more

Worden cosmetica op dieren getest? Nee!

In de Europese Unie is het testen van cosmetica op dieren sinds 2013 volledig verboden. In de afgelopen 30 jaar, lang voordat er een verbod kwam, heeft de cosmetica- en lichaamsverzorgingsindustrie geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling als pionier van alternatieven voor dierproeven om de veiligheid van cosmetica-ingrediënten en -producten te beoordelen.

read more

Hoe zit het met allergenen in cosmetica?

Veel stoffen, natuurlijke of door de mens geproduceerde, kunnen een allergische reactie veroorzaken. Een allergische reactie treedt op wanneer iemands immuunsysteem reageert op stoffen die voor de meeste andere mensen ongevaarlijk zijn. Een stof die een allergische reactie veroorzaakt, wordt een allergeen genoemd. Cosmetica en verzorgingsproducten kunnen ingrediënten bevatten die voor sommige mensen allergeen zijn. Dit betekent niet dat het product niet veilig is voor anderen om te gebruiken.

read more

Databank

Cosmetica zijn essentieel voor mensen en spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Gemiddeld gebruiken Europese consumenten dagelijks meer dan zeven verschillende cosmeticaproducten. U ook? Logisch dat u meer wil weten over de ingrediënten in die producten.

In de digitale wereld waarin we leven, is er een overvloed aan informatie over cosmetica. Het kan echter moeilijk zijn om te weten welke bronnen betrouwbaar zijn. COSMILE Europe is een Europese cosmetica ingrediënten databank die , gecontroleerde en wetenschappelijk onderbouwde informatie biedt over bijna 30.000 ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt.

Deze database helpt u te begrijpen waarom bepaalde ingrediënten in uw cosmeticaproducten zitten, welke eigenschappen ze hebben en nog veel meer. De database is momenteel beschikbaar in 14 talen en er zullen nog meer talen bijkomen.

Zoek in de Database