Правна информация

Кои сме ние?

Cosmetics Europe, the Personal Care Association ASBL (Козметикс Юръп, Пърсънъл Кеър Асосиейшън сдружение с нестопанска цел), със седалище на бул. Ерман Дебру 40, 1160 Брюксел) (Avenue Herrmann Debroux 40, 1160 Brussels) и регистрирано в Регистъра на предприятията под № 0538.183.318.

Тук можете да научите повече за Cosmetics Europe, the Personal Care Association ASBL.

Copyright ©

Този уебсайт и неговото съдържание, включително без да се ограничава до, всички, текстове, бази данни, оформление и програмния му код, е обект на авторско право на Cosmetics Europe – © Cosmetics Europe 2021. Всички права запазени.

Логaта, показани на уебсайта, също са защитени с авторски права и търговска марка. Всички права запазени.

Отхвърляне на отговорност

Съдържанието на този уебсайт е предназначено само за обща информация, а не за индивидуален, професионален или правен съвет. Cosmetics Europe се стреми да поддържа съдържанието на уебсайта си актуално, пълно и точно.