Pravno obaveštenje

Ko smo mi?

Udruženje Cosmetics Europe, the Personal Care Association AISBL, sa sedištem na Avenue Herrmann Debroux 40, 1160 Bruxelles, Belgija, registrovana kod Banque Carrefour des entreprises pod brojem 0538.183.318.

Ovde možete da saznate više o  udruženju Cosmetics Europe, the Personal Care Association.

Autorska prava

Ovaj veb-sajt i  njegov sadržaj, uključujući, ali bez ograničenja na, sve tekstove, bazu podataka, izgled i programski kod , zaštićeni su autorskim pravom  udruženja Cosmetics Europe – © Cosmetics Europe 2021. Sva prava zadržana.

Logotipi prikazani na veb-stranici su takođe zaštićeni autorskim pravima i zaštićeni su žigom. Sva prava zadržana.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj ovog veb-sajta služi samo u svrhu opšteg informisanja i nije namenjen kao individualni, profesionalni ili pravni savet. Udruženje Cosmetics Europe nastoji da sadržaj svojih veb-stranica održava ažurnim, potpunim i tačnim.