Baza podataka

COSMILE Europe

COSMILE Europe je evropska baza podataka o kozmetičkim sastojcima koja pomaže ljudima da lako pronađu pouzdane, proverene i naučno podržane informacije o skoro 30.000 sastojaka. To obuhvata informacije o svojstvima sastojaka kozmetičkih proizvoda, njihovu funkciju, da li su sintetički i/ili su prirodnog porekla i u kojim vrstama proizvoda se mogu naći.

Informacije o sastojcima u bazi podataka mogu se pretraživati prema uobičajenim nazivima sastojaka ili/INCI nazivima, ili prema grupi supstanci ili vrsti proizvoda.

Šta su INCI imena?

Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka ili INCI nazivi su zvanični nazivi sastojaka koji su standardizovani širom Evropske unije i većine zemalja širom sveta. Evropski zakon zahteva da kozmetika i proizvodi za ličnu negu na etiketi ili na pakovanju proizvoda sadrže listu sastojaka, koja se naziva i INCI lista.

Kako pretraživati?

  1. Unesite uobičajeni naziv sastojka ili INCI naziv kako je napisano na etiketi ili pakovanju proizvoda, na primer AQUA
  2. Pojaviće se padajući meni sa svim rezultatima koji sadrže taj termin. Najsličniji rezultati će se pojaviti prvi. Kliknite na rezultat koji najbolje odgovara terminu koji tražite
  3. Naći ćete informacije o svojstvima sastojka, njegovoj funkciji, da li je sintetički i/ili prirodnog porekla i u kojim vrstama proizvoda će se verovatno naći
  4. Da biste saznali više, možete potražiti više tehničkih informacija u menijima za supstancu i vrstu proizvoda

Sastojci

(INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Izbor oblasti primene

Ovde su dostupne oblasti primene, preko kojih možete pristupiti određenim grupama proizvoda (npr. proizvodi za frizure, proizvodi za kupanje i tuširanje) i dobiti informacije o njihovim sastojcima i grupama supstanci koje se obično koriste u njima.

Odabir preko grupa supstanci

Izaberite informacije o grupama supstanci višeg nivoa ili ciljano o aktivnim sastojcima za područja nege.