Baza danych

COSMILE Europe

COSMILE Europe to europejska baza składników kosmetycznych, która pomaga w łatwy sposób odnaleźć wiarygodne, zweryfikowane i poparte naukowo informacje na temat prawie 30 000 składników – sposobu ich pozyskania – wytworzone przez człowieka i/lub pochodzenia naturalnego, właściwości, funkcji oraz grup produktów, w których są stosowane.

Informacje o składnikach w bazie COSMILE Europe można wyszukać według nazw zwyczajowych składników lub nazw INCI, a także według grup substancji czy rodzaju produktu.

Czym są nazwy INCI?

Międzynarodowa Nomenklatura Składników Kosmetycznych (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) – nazwy INCI – to oficjalne nazwy składników, które są powszechnie stosowane w Unii Europejskiej i większości krajów na całym świecie. Prawo europejskie wymaga, aby kosmetyki i produkty higieny osobistej miały na etykiecie lub opakowaniu produktu listę składników, zwaną również listą INCI.

Jak korzystać z wyszukiwarki?

  1. wprowadź zwyczajową nazwę składnika lub nazwę INCI, tak jak jest ona zapisana na etykiecie lub opakowaniu produktu, np. AQUA
  2. w pojawiającym się menu rozwijanym wybierz wynik, który najlepiej pasuje do terminu, którego szukasz (jako pierwsze w menu pojawią się wyniki najbardziej dopasowane)
  3. po wybraniu odpowiedniej substancji możesz zapoznać się z informacjami o jej właściwościach, funkcji, sposobie pozyskania – czy jest wytworzona przez człowieka i/lub pochodzenia naturalnego oraz rodzajach produktów w których jest stosowana
  4. jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, dodatkowe informacje techniczne znajdziesz w menu substancji i rodzajów produktów

Składniki

(INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Wybór poprzez rodzaj produktu

Wybierz dowolny obszar pielęgnacji, aby znaleźć informacje o rodzajach produktów i zawartych w nich grupach substancji

Wybór poprzez grupy substancji

Wybierz dowolne grupy substancji, aby znaleźć informacje o funkcjach składników