Sastojak

C12-13 PARETH-6

Informacije o supstanci

Pareth- se odnosi na PEG etar alkanola (alkil alkohola). Prethodni brojevi "C k-i" odnose se na dužinu alkilnih (ugljenikovih) lanaca. Broj iza "pareth-" odnosi se na prosečan broj jedinica -CH2-CH2-O- u molekulu.


Funkcija(e) ovog sastojka u kozmetičkim proizvodima

POVRŠINSKI AKTIVNO SREDSTVO (EMULZIFIKACIJA)

Omogućava formiranje fino dispergovanih mešavina ulja i vode (emulzije)

POVRŠINSKI AKTIVNO SREDSTVO (ČIŠĆENJE)

Površinski aktivno sredstvo za čišćenje kože, kose i/ili zuba


Osnovne informacije o upotrebi u kozmetici

Surfaktanti su takozvane sastojci detergenata i imaju veliki značaj u kozmetici za čišćenje kože i kose. Surfaktanti su supstance koje na osnovu svoje molekulske strukture mogu da smanje površinski napon tečnosti. Na ovaj način je moguće da se dve supstance koje se zapravo ne mešaju, kao što su ulje i voda, mogu fino izmešati. Zbog svojih svojstava, surfaktanti imaju mnogostruku primenu u kozmetici: mogu da čiste, proizvode penu i deluju kao emulgatori i mešaju supstance jednu sa drugom. U šamponima, gelovima za tuširanje i sapunima, surfaktanti se, na primer, koriste za ispiranje čestica masti i čvrstih čestica vodom sa tela. Surfaktanti se takođe koriste u pastama za zube. Tokom pranja zuba oni obezbeđuju brzo i potpuno rastvaranje i distribuciju paste u ustima. Surfaktanti koji se koriste u kozmetičkim proizvodima prvenstveno se proizvode sintetički na bazi biljnih sirovina. Surfaktanti se često kombinuju kako bi podjednako ispunili sve željene zahteve na najbolji mogući način – poput rastvaranja čvrste supstance i stvaranja pene u kombinaciji sa dobrom tolerancijom kože. Kroz veštu kombinaciju surfaktanata – posmatranih nezavisno – sa nepovoljnom podnošljivošću kože, ali veoma dobrim svojstvom uklanjanja prljavštine sa veoma blagim surfaktantom koji štiti kožu, dobija se proizvod sa dobrim svojstvima čišćenja i takođe dobrom tolerancijom kože. Polietilen glikoli (INCI: PEG-...) su proizvodi polikondenzacije etilen glikola, ili proizvodi polimerizacije etilen oksida. Broj dodat imenu odnosi se na srednji broj jedinica etilen oksida u supstanci. Konzistencija PEG derivata je sve čvršća sa rastućim stepenom polimerizacije. PEG sa srednjom molarnom masom do 600 g/mol su tečne, do 1.000 g/mol su slični vosku a od 4.000 g/mol supstance slični čvrstom vosku. Mešanjem čvrstih i tečnih komponenata dobijaju se proizvodi kremaste konzistencije koji se koriste kao podloge bez vode a koje se ispiraju vodom. Sa porastom molarne mase, rastvorljivost u vodi i higroskopnost (sposobnost da apsorbuju vlagu) polietilen glikola opadaju. Emulgatori se često koriste u kozmetici kao pomoćne supstance. Oni omogućavaju da se komponente koje se zapravo ne mešaju, poput ulja i vode, dovedu u trajno stabilnu emulziju. Na ovaj način i vodeni i masni sastojci za negu i aktivni sastojci mogu da se koriste u jednom istom proizvodu u kozmetici. Emulgatori to mogu da urade jer se njihovi molekuli sastoje od lipofilnog i hidrofilnog dela. Na ovaj način mogu da smanje međufaznu napetost koja zapravo postoji između dve nekompatibilne supstance poput masti i vode. Emulgatori se, tačnije, koriste za kreme, losione i sredstva za čišćenje. Međutim, trenutno su emulgatori više od samo pomoćnih supstanci koji održavaju emulziju stabilnom. Estri masnih kiselina na bazi šećera, lecitina ili glicerin monodistearata doprinose, na primer, poboljšanju ravnoteže vlage u koži i stoga se smatraju aktivnim sastojcima u kozmetičkom proizvodu.


Informacije o bezbednoj upotrebi

Claudia Fruijtier-Polloth: Procena bezbednosti polietilen glikola (PEG) i njihovih derivata koji se koriste u kozmetičkim proizvodima. U: "Toksikologija" (2005), br. 214, str. 1-38. Izdavač: Elsevier Ireland Ltd.


Pripada sledećim grupama supstanci


Regulisanje kozmetike

Kozmetički sastojci podležu propisima. Imajte na umu da se van EU na kozmetičke sastojke mogu primeniti različiti propisi.

Razumevanje vaše kozmetike

Kako se kozmetika u Evropi održava bezbednom?

Strogi zakoni osiguravaju da kozmetika i proizvodi za ličnu negu koji se prodaju u Evropskoj uniji budu bezbedni za upotrebu. Kompanije, nacionalni i evropski regulatorni organi dele odgovornost za bezbednost kozmetičkih proizvoda.

read more

Šta treba da znam o endokrinim disruptorima?

Za neke sastojke koji se koriste u kozmetičkim proizvodima se tvrdi da su „endokrini disruptori“ zato što imaju potencijal da oponašaju neka svojstva naših hormona. Samo zato što nešto ima potencijal da oponaša hormon ne znači da će poremetiti naš endokrini sistem. Mnoge supstance, uključujući prirodne, oponašaju hormone, ali se pokazalo da vrlo malo njih, a to su uglavnom moćni lekovi, izazivaju poremećaj endokrinog sistema. Rigorozne procene bezbednosti proizvoda od strane kvalifikovanih naučnih stručnjaka, koje su kompanije zakonski obavezne da sprovedu pokrivaju sve potencijalne rizike, uključujući i potencijalne endokrine poremećaje.

read more

Da li je kozmetika testirana na životinjama? Ne!

U Evropskoj uniji je testiranje kozmetike na životinjama u potpunosti zabranjeno od 2013. Tokom poslednjih 30 godina, mnogo pre nego što je zabrana testiranja životinja stupila na snagu, industrija kozmetike i lične nege je ulagala u istraživanje i razvoj kako bi bila pionir u razvoju alternativa alatima za testiranje na životinjama u cilju procene bezbednosti kozmetičkih sastojaka i proizvoda.

read more

Šta je sa alergenima u kozmetici?

Mnoge supstance, prirodne ili veštačke, imaju potencijal da izazovu alergijsku reakciju. Alergijska reakcija se javlja kada imuni sistem osobe reaguje na supstance koje su bezopasne za većinu ljudi. Supstanca koja izaziva alergijsku reakciju naziva se alergen. Kozmetički proizvodi i proizvodi za ličnu negu mogu da sadrže sastojke koji mogu biti alergeni za neke ljude. To ne znači da proizvod nije bezbedan za druge ljude.

read more

Baza podataka

Kozmetika je ljudima važna i igra značajnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Evropski potrošači u proseku koriste preko sedam različitih kozmetičkih proizvoda dnevno. A vi? Sasvim je prirodno da želite da saznate više o sastojcima u tim proizvodima.

U digitalnom svetu u kojem živimo, preplavljeni smo informacijama o kozmetici. Međutim, teško je znati koje su među njima pouzdane. COSMILE Europe je evropska baza podataka kozmetičkih sastojaka koja nudi pouzdane, proverene i naučno podržane informacije o skoro 30.000 sastojaka koji se koriste u kozmetici.

Ova baza podataka će vam pomoći da razumete zašto se određeni sastojci nalaze u vašim kozmetičkim proizvodima; koja svojstva imaju i još mnogo toga. Baza podataka je trenutno dostupna na četrnaest jezika, a uskoro će ih biti još.

Pretraži bazu podataka