Разберете повече за вашата козметикаРазберете повече за вашата козметика

Как се осигурява безопасността на козметиката в Европа?

Certified Guarantee Approval or Secure Access System Concept, Business Woman is Pressing Identity Proofing Icon for Security Protection Systems on Screen. Business Financial Warranty for Investment

Строгите закони гарантират, че козметиката и продуктите за лична хигиена, продавани в Европейския съюз, са безопасни за употреба от хората. Компаниите, националните и европейските регулаторни органи споделят отговорността при осигуряванете на безопасността на козметичните продукти.

Преди който и да е продукт да бъде пуснат в продажба, компаниите производители трябва да извършат строги оценки на безопасността. Професионално квалифицирани оценители на безопасността преглеждат доказателствата от обширни научни изследвания на продукта и неговите съставки. Проучването разглежда и как се произвежда продуктът, кой го използва и колко често.

След като продуктът е на националния пазар, компаниите са задължени по закон да съхраняват оценките за безопасност на разположение за проверка от властите в дадената страна. Оценките трябва да се актуализират съответно с всички нови данни за безопасност. Компаниите също така непрекъснато наблюдават безопасността на своите продукти, като записват и оценяват всички нежелани реакции, докладвани от потребителите.

Националните органи в целия ЕС извършват контрол на безопасността и правен контрол върху козметиката и продуктите за лична хигиена, които се продават в тяхната страна.

Когато се повдигне опасение за безопасността на козметична съставка, европейските регулаторни органи могат да възложат на Научния комитет по безопасност на потребителите (SCCS), който съставлява група от независими експерти, да прегледа и да даде съвет относно безопасната употреба на тази съставка. Съветите и мението на групата помагат на европейските органи да вземат информирани решения за промени по отношение на безопасната употреба на съставките.

База данни

Козметиката е важна за хората и играе важна роля в ежедневието ни. Средно европейските потребители използват над седем различни козметични продукта дневно. Ти също? Съвсем естествено е да искате да знаете повече за съставките в тези продукти.

В дигиталния свят, в който живеем, има поток от информация относно козметиката. Въпреки това може да се окаже трудно да се различи кои източници предлагат вярна и надеждна информация. COSMILE Europe е европейска база данни за козметични съставки, която предлага надеждна, проверена и научно подкрепена информация за почти 30 000 съставки, използвани в козметиката.

Тази база данни ще ви помогне да разберете защо определени съставки присъстват във вашите козметични продукти; какви свойства имат и още много. В момента базата данни е достъпна на четиринадесет езика, като са предвидени и още.

Потърсете в базата данни

Защо нашата информация е надеждна

Цялата информация в COSMILE Europe идва от проверени източници и се основава на независими експертни знания.

Списъкът на съставките и тяхната функция идва от базата данни CosIng на Европейската комисия, официален източник на информация за козметични вещества и съставки. Научете повече тук.

По-подробна информация за произхода на съставките, свойствата, независимо дали са създадени от човека и/или са от естествен произход,, в какви видове продукти могат да бъдат открити и т.н. идва от независими експерти и научни оценки, публикувани от европейски и национални експертни органи.