Perustietoja kosmetiikasta

Miten kosmetiikkatuotteiden turvallisuus varmistetaan Euroopassa?

Certified Guarantee Approval or Secure Access System Concept, Business Woman is Pressing Identity Proofing Icon for Security Protection Systems on Screen. Business Financial Warranty for Investment

Tiukalla lainsäädännöllä varmistetaan, että Euroopan unionissa myytävänä olevat kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet ovat turvallisia ihmisille. Yritykset sekä kansalliset ja Euroopan unionin viranomaiset ovat yhdessä vastuussa kosmetiikkatuotteiden turvallisuudesta.

Kosmetiikkatuotteesta vastuussa olevan yrityksen on tehtävä tuotteelleen kattava turvallisuusarviointi ennen niiden markkinoille saattamista. Turvallisuusarvioinneissa pätevät alan ammattilaiset tarkastelevat näyttöä, joka tuotteesta ja sen ainesosista tehdyistä perusteellisista tieteellisistä tutkimuksista on saatu. Arvioinneissa huomioidaan tuotteen valmistustapa, keille tuote on tarkoitettu ja se, kuinka usein tuotetta on tarkoitus käyttää.

Kun tuote on saatettu kansallisille markkinoille, turvallisuusarviointiedot pitää lain mukaan olla kyseisen maan viranomaisten saatavilla mahdollisen tarkastuksen yhteydessä. Arvioinnit on päivitettävä aina, kun saadaan uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Yritykset myös seuraavat jatkuvasti tuotteidensa turvallisuutta dokumentoimalla ja arvioimalla mahdolliset kuluttajien ilmoittamat haittavaikutukset.

Kansalliset viranomaiset kaikkialla EU:ssa valvovat omassa maassaan myynnissä olevien kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden turvallisuutta ja lainmukaisuutta.

Jos kosmetiikassa käytettävän ainesosan turvallisuus kyseenalaistetaan, Euroopan viranomaiset voivat valtuuttaa riippumattoman asiantuntijaryhmän eli kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean (SCCS) arvioimaan ainesosan turvallisuuden ja antamaan lausunnon sen turvallisesta käytöstä. Euroopan unionin viranomaiset voivat tehdä näihin asiantuntijalausuntoihin perustuvia päätöksiä mahdollisista ainesosan turvallista käyttöä koskevista muutoksista.

Tietokanta

Kosmetiikkatuotteet ovat ihmisille tärkeitä ja ne ovat oleellisia tuotteita arjessa. Eurooppalaiset kuluttajat käyttävät päivittäin keskimäärin yli seitsemää erilaista kosmetiikkatuotetta. Käytätkö sinäkin? On luonnollista haluta tietää lisää näiden tuotteiden ainesosista.

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa kosmetiikasta löytyy helposti paljon erilaista tietoa. Voi kuitenkin olla vaikea päätellä, mitkä tietolähteistä ovat luotettavia. Eurooppalainen COSMILE Europe -ainesosatietokanta sisältää luotettavaa, vahvistettua ja tieteellisesti tutkittua tietoa lähes 30 000:sta kosmetiikan ainesosasta.

Tietokannan avulla voit selvittää, miksi kosmetiikkatuotteissasi on tiettyjä ainesosia, mitä ominaisuuksia niillä on ja paljon muuta. Tällä hetkellä tietokanta on saatavilla 14 eri kielellä, lisää kieliä tulee saataville myöhemmin.

Hae tietokannasta

Tietojen luotettavuus

Kaikki COSMILE Europe -ainesosatietokannan tiedot ovat peräisin tarkistetuista lähteistä, ja ne perustuvat riippumattomien asiantuntijoiden tietoon.

Luettelo ainesosista ja niiden ominaisuuksista on peräisin Euroopan komission CosIng-tietokannasta, joka on virallinen kosmetiikan ainesosien tietolähde. Lue lisää täältä.

Tarkemmat tiedot ainesosien ominaisuuksista, alkuperästä (ovatko ne synteettisesti valmistettuja vai luonnosta peräisin) sekä käytöistä tietyntyyppisissä tuotteissa jne. on saatu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden riippumattomien asiantuntijatahojen julkaisemista tieteellisistä arvioinneista.