Poznaj swoje kosmetyki

W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo kosmetyków w Europie?

Certified Guarantee Approval or Secure Access System Concept, Business Woman is Pressing Identity Proofing Icon for Security Protection Systems on Screen. Business Financial Warranty for Investment

Przepisy UE wymagają, aby produkty kosmetyczne i higieny osobistej sprzedawane w Unii Europejskiej były bezpieczne. Firmy oraz krajowe i europejskie organy regulacyjne wspólnie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów kosmetycznych.

Zanim jakikolwiek produkt trafi do sprzedaży, musi przejść rygorystyczną ocenę bezpieczeństwa. Wykwalifikowani asesorzy zajmujący się oceną bezpieczeństwa weryfikują wyniki badań dotyczące produktu i jego składników, które obejmują sposób wytwarzania produktu, grupę docelową i sposób użycia.

W momencie gdy produkt trafi na rynek, firmy są prawnie zobowiązane do przechowywania ocen bezpieczeństwa, które podczas kontroli udostępniane są władzom danego kraju. Oceny muszą być na bieżąco aktualizowane o wszystkie nowe, istotne dane dotyczące bezpieczeństwa. Firmy stale monitorują bezpieczeństwo swoich produktów, rejestrując i oceniając wszelkie zgłaszane przez konsumentów działania niepożądane.

Organy wykonawcze w  całej UE przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa i kontrole w zakresie aspektów prawnych dotyczących kosmetyków i produktów higieny osobistej, które sprzedawane są ich kraju.

W przypadku pojawienia się obaw dotyczących bezpieczeństwa danego składnika kosmetycznego, europejskie organy regulacyjne mogą upoważnić Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), stanowiący niezależną grupę ekspertów, do dokonania przeglądu i wyrażenia opinii w zakresie bezpiecznego stosowania tego składnika. Rekomendacje Komitetu pomagają władzom europejskim w podejmowaniu świadomych decyzji  dotyczących zmian w zakresie bezpiecznego stosowania składnika.

Baza danych

Kosmetyki to produkty, które odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Europejscy konsumenci używają średnio ponad siedmiu różnych kosmetyków dziennie. Ty również? To naturalne, że chcesz wiedzieć więcej o ich składnikach.

W cyfrowym świecie, w którym żyjemy, toniemy w nadmiarze informacji na temat kosmetyków. Trudno jest samodzielnie ustalić, które źródła są wiarygodne. COSMILE Europe jest bazą danych Cosmetics Europe o składnikach kosmetycznych, która oferuje rzetelne, zweryfikowane i poparte naukowo informacje na temat niemal 30 000 składników stosowanych w kosmetykach.

Baza ta pomoże Ci zrozumieć, dlaczego pewne składniki znajdują się w wybranych przez Ciebie produktach i jakie są ich właściwości. Baza jest obecnie dostępna w czternastu językach, ale wkrótce będzie ich jeszcze więcej.

Przeszukaj bazę

Dlaczego nasze informacje są wiarygodne

Wszystkie informacje zawarte w COSMILE Europe pochodzą ze sprawdzonych źródeł i są oparte na niezależnej wiedzy eksperckiej.

Lista składników i informacje o ich działaniu pochodzą z bazy danych CosIng Komisji Europejskiej, oficjalnego źródła informacji o substancjach i składnikach kosmetycznych. Dowiedz się więcej, klikając tutaj.

Bardziej szczegółowe informacje na temat właściwości składników, sposobu ich pozyskania - wytworzone przez człowieka i/lub pochodzenia naturalnego, czy też rodzajów produktów, w których są stosowane, pochodzą od niezależnych ekspertów i z ocen naukowych publikowanych przez europejskie i krajowe organy eksperckie.