Ainesosa

CI 71105

Nimi / kuvaus

CI 71105; bisbentsimidatso[2,1-b:2',1'-i]bentso[lmn][3,8]fenantroliini-8,17-dioni; perinoni; Pigment Orange 43, Vat Orange 7


Ainesosan käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset kosmetiikkatuotteissa

VÄRIAINE

Värjää kosmetiikkaa, ihoa, kynsiä ja/tai ihoa


Alkuperä

synteettinen


Taustatietoa kosmetiikkakäytöstä

Oranssi väri, antrakinoniväri Väriaineet antavat kosmetiikkatuotteelle houkuttelevamman ulkonäön ja auttavat ihon ja hiusten ehostamisessa. Yleisimmin käytetyt väriaineet ovat synteettisiä, ja saatavilla on vain joitakin luonnollisia aineita. Väriaineiden osalta huomioitavat INCI-nimet ovat yleensä nk. väri-indeksinumeroja: ”Colour Index Numbers” eli ”CI Numbers”.


Tietoa turvallisesta käytöstä

Tätä väriainetta ei käytetä tuotteissa, joita levitetään limakalvoille tai niitä ympäröiville alueille (esim. huulille ja silmänympärysalueelle). EU:n kosmetiikka-asetuksen N:o 1223/2009, joka koskee koko EU:n markkina-aluetta, väriaineilla tarkoitetaan aineita, jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa värjäämään kosmetiikkatuote tai koko keho tai sen osia absorboimalla tai heijastamalla näkyvää valoa. Asetuksen liitteessä IV määritellään aineet, joita voidaan käyttää väriaineina kosmetiikassa. Tässä väriaineiden positiivilistassa määritellään enimmäispitoisuudet näiden aineiden käytölle sekä sallitut käyttötarkoitukset. Hiusväriaineista säädetään kosmetiikka-asetuksessa tällä hetkellä vielä erikseen. Tulevaisuudessa myös ne on suunniteltu sisällytettäväksi liitteeseen IV. Ennen kuin väriaineet hyväksytään liitteeseen IV, niiden toksikologinen turvallisuus tutkitaan ja niitä testataan kattavasti. Valmistajien on todistettava aineiden terveysturvallisuus laajoilla tieteellisillä tutkimuksilla. Lisäksi hyväksytyt väriaineet arvioidaan uudelleen, jos aineista saadaan uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa. Luetteloa päivitetään uuden tiedon valossa asianmukaisesti.


Kuuluu seuraaviin ainesosaryhmiin


Kosmetiikan sääntely

Kosmetiikan ainesosia säännellään. Huomaathan kuitenkin, että EU:n ulkopuolella kosmetiikan ainesosasääntely voi poiketa EU-sääntelystä.

Kosmetiikkaan liittyviä perustietoja

Miten kosmetiikkatuotteiden turvallisuus varmistetaan Euroopassa?

Tiukalla lainsäädännöllä varmistetaan, että Euroopan unionissa myytävänä olevat kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet ovat turvallisia ihmisille. Yritykset sekä kansalliset ja Euroopan unionin viranomaiset ovat yhdessä vastuussa kosmetiikkatuotteiden turvallisuudesta.

read more

Mitä on hyvä tietää hormonitoimintaa häiritsevistä kemikaaleista?

Joidenkin kosmetiikassa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa käytettyjen ainesosien on väitetty olevan hormonitoimintaa häiritseviä aineita, koska niillä on kyky jäljitellä joitakin hormoniemme ominaisuuksia. Se, että jokin aine voi jäljitellä hormonia, ei tarkoita, että se häiritsee hormonitoimintaa. Monet aineet, myös luonnonaineet, jäljittelevät hormoneja, mutta vain harvojen aineiden, ja nämä ovat enimmäkseen voimakkaita lääkeaineita, on osoitettu häiritsevän hormonitoimintaa. Pätevien tieteellisten asiantuntijoiden tekemissä turvallisuusarvioinneissa, joita kosmetiikkayrityksiltä lain mukaan edellytetään, otetaan huomioon kaikki mahdolliset riskit, myös mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet.

read more

Testataanko kosmetiikkatuotteita eläimillä? Ei.

Euroopan unionissa kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläimillä on ollut vuodesta 2013 lähtien täysin kiellettyä. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus on viimeisen 30 vuoden aikana – jo kauan ennen eläinkoekiellon voimaantuloa – panostanut tutkimukseen ja kehitykseen, jotta kosmetiikan ainesosien ja tuotteiden turvallisuuden arvioinnissa voitaisiin käyttää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä.

read more

Kosmetiikkatuotteiden sisältämät allergeenit

Monet niin luonnolliset kuin synteettisesti ainesosat voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Allerginen reaktio syntyy, kun ihmisen immuunijärjestelmä reagoi aineisiin, jotka ovat useimmille ihmisille vaarattomia. Allergisen reaktion aiheuttavaa ainetta kutsutaan allergeeniksi. Kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet saattavat sisältää ainesosia, jotka voivat olla joillekin ihmisille allergisoivia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei muiden olisi turvallista käyttää tuotetta.

read more

Tietokanta

Kosmetiikkatuotteet ovat ihmisille tärkeitä ja ne ovat oleellisia tuotteita arjessa. Eurooppalaiset kuluttajat käyttävät päivittäin keskimäärin yli seitsemää erilaista kosmetiikkatuotetta. Käytätkö sinäkin? On luonnollista haluta tietää lisää näiden tuotteiden ainesosista.

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa kosmetiikasta löytyy helposti paljon erilaista tietoa. Voi kuitenkin olla vaikea päätellä, mitkä tietolähteistä ovat luotettavia. Eurooppalainen COSMILE Europe -ainesosatietokanta sisältää luotettavaa, vahvistettua ja tieteellisesti tutkittua tietoa lähes 30 000:sta kosmetiikan ainesosasta.

Tietokannan avulla voit selvittää, miksi kosmetiikkatuotteissasi on tiettyjä ainesosia, mitä ominaisuuksia niillä on ja paljon muuta. Tällä hetkellä tietokanta on saatavilla 14 eri kielellä, lisää kieliä tulee saataville myöhemmin.

Hae tietokannasta