Ainesosa

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

Ainesosatieto

”Akrylaatti” ja ”akrylaatit” ovat polymeerejä ja kopolymeerejä, jotka pohjautuvat akryylihappoon ja/tai muihin alkyyliakrylaatteihin (akryylihappoesterit). ”Ceteth-” tarkoittaa setyylialkoholin PEG (polyetyleeniglykoli) -eetteriä. ”Ceteth-”sanaosan perässä oleva luku viittaa keskimääräiseen molekyyliyksiköiden -CH2-CH2-O- määrään. Polymeeri tai kopolymeeri, joka pohjautuu itakonihapon (metyleenimeripihkahappo) estereihin ja mahdollisesti muihin monomeereihin. ”Kopolymeeri” tarkoittaa useasta erilaisesta (yleensä kahdesta) perusyksiköstä (monomeerista) koostuvaa polymeeriä.


Ainesosan käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset kosmetiikkatuotteissa

VISKOSITEETTIA SÄÄTELEVÄ

Lisää tai vähentää kosmetiikan sitkaisuutta (viskositeettia)


Alkuperä

synteettinen synteettinen


Taustatietoa kosmetiikkakäytöstä

Polyetyleeniglykolit (INCI: PEG-...) ovat etyleeniglykolin polykondensaatiotuotteita tai etyleenioksidin polymeroitumistuotteita. Nimeen lisätty numero tarkoittaa aineessa olevien etyleenioksidiyksiköiden keskimäärää. PEG-johdannaisten koostumus on kasvavassa määrin kiinteä polymeroitumisasteen kasvaessa. PEG-aineet ovat nestemäisiä, jos niiden keskimääräinen moolimassa on enintään 600 g/mol, vahamaisia, jos moolimassa on enintään 1 000 g/mol, ja kiinteitä vahoja, jos moolimassa on 4 000 g/mol tai enemmän. Kiinteitä ja nestemäisiä ainesosia sekoittamalla saadaan koostumukseltaan voidemaisia tuotteita, joita käytetään vedettöminä ja vedellä pois huuhdeltavina pohjina. Kun moolimassa kasvaa, polyetyleeniglykolien vesiliukoisuus ja hygroskooppisuus (eli kyky imeä kosteutta) vähenevät.


Tietoa turvallisesta käytöstä

Claudia Fruijtier-Pölloth: Safety assessment on polyethylene glycols (PEGs) and their derivatives as used in cosmetic products. Julkaisussa: ”Toxicology” (2005), No. 214, P. 1–38. Julkaisija: Elsevier Ireland Ltd.


Kuuluu seuraaviin ainesosaryhmiin

Kosmetiikkaan liittyviä perustietoja

Miten kosmetiikkatuotteiden turvallisuus varmistetaan Euroopassa?

Tiukalla lainsäädännöllä varmistetaan, että Euroopan unionissa myytävänä olevat kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet ovat turvallisia ihmisille. Yritykset sekä kansalliset ja Euroopan unionin viranomaiset ovat yhdessä vastuussa kosmetiikkatuotteiden turvallisuudesta.

read more

Mitä on hyvä tietää hormonitoimintaa häiritsevistä kemikaaleista?

Joidenkin kosmetiikassa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa käytettyjen ainesosien on väitetty olevan hormonitoimintaa häiritseviä aineita, koska niillä on kyky jäljitellä joitakin hormoniemme ominaisuuksia. Se, että jokin aine voi jäljitellä hormonia, ei tarkoita, että se häiritsee hormonitoimintaa. Monet aineet, myös luonnonaineet, jäljittelevät hormoneja, mutta vain harvojen aineiden, ja nämä ovat enimmäkseen voimakkaita lääkeaineita, on osoitettu häiritsevän hormonitoimintaa. Pätevien tieteellisten asiantuntijoiden tekemissä turvallisuusarvioinneissa, joita kosmetiikkayrityksiltä lain mukaan edellytetään, otetaan huomioon kaikki mahdolliset riskit, myös mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet.

read more

Testataanko kosmetiikkatuotteita eläimillä? Ei.

Euroopan unionissa kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläimillä on ollut vuodesta 2013 lähtien täysin kiellettyä. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus on viimeisen 30 vuoden aikana – jo kauan ennen eläinkoekiellon voimaantuloa – panostanut tutkimukseen ja kehitykseen, jotta kosmetiikan ainesosien ja tuotteiden turvallisuuden arvioinnissa voitaisiin käyttää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä.

read more

Kosmetiikkatuotteiden sisältämät allergeenit

Monet niin luonnolliset kuin synteettisesti ainesosat voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Allerginen reaktio syntyy, kun ihmisen immuunijärjestelmä reagoi aineisiin, jotka ovat useimmille ihmisille vaarattomia. Allergisen reaktion aiheuttavaa ainetta kutsutaan allergeeniksi. Kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet saattavat sisältää ainesosia, jotka voivat olla joillekin ihmisille allergisoivia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei muiden olisi turvallista käyttää tuotetta.

read more

Tietokanta

Kosmetiikkatuotteet ovat ihmisille tärkeitä ja ne ovat oleellisia tuotteita arjessa. Eurooppalaiset kuluttajat käyttävät päivittäin keskimäärin yli seitsemää erilaista kosmetiikkatuotetta. Käytätkö sinäkin? On luonnollista haluta tietää lisää näiden tuotteiden ainesosista.

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa kosmetiikasta löytyy helposti paljon erilaista tietoa. Voi kuitenkin olla vaikea päätellä, mitkä tietolähteistä ovat luotettavia. Eurooppalainen COSMILE Europe -ainesosatietokanta sisältää luotettavaa, vahvistettua ja tieteellisesti tutkittua tietoa lähes 30 000:sta kosmetiikan ainesosasta.

Tietokannan avulla voit selvittää, miksi kosmetiikkatuotteissasi on tiettyjä ainesosia, mitä ominaisuuksia niillä on ja paljon muuta. Tällä hetkellä tietokanta on saatavilla 14 eri kielellä, lisää kieliä tulee saataville myöhemmin.

Hae tietokannasta