Szczegóły

POLYURETHANE-21

Informacje o substancji

Poliuretany (PUR, PU) są polimerami lub kopolimerami na bazie diiizocyjanianów i di-alkoholi (dioli).


Funkcja(-e) tego składnika w produktach kosmetycznych

TWORZĄCY FILM NA POWIERZCHNI

Tworzy ciągły film na skórze, włosach i / lub paznokciach


Informacje na temat bezpiecznego stosowania

Substancja ta jest zatwierdzona i/lub podlega ograniczeniom zgodnie z wpisem do załącznika III rozporządzenia KE dotyczącym produktów kosmetycznych, po dokonaniu oceny przez Komitet Naukowy Komisji UE ds. Ograniczenia mogą odnosić się np. do kryteriów czystości, maksymalnego stężenia lub ograniczenia do niektórych kategorii produktów. Z zastrzeżeniem warunków, które mogą być nałożone w załączniku III, stosowanie tej substancji w produktach kosmetycznych jest bezpieczne.


Dlaczego o tym dyskutujemy?

Załącznik III do europejskiego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych określa maksymalne wartości nitrozoamin w mono- i trialkiloaminach i -alkanoloaminach oraz w dialkiloaminach i dialkanoloamidach kwasów tłuszczowych. Powstawanie odpowiednich nitrozoamin może następować w wyniku reakcji drugorzędowych związków aminowych stanowiących zanieczyszczenia surowców z czynnikami nitrozującymi (z azotynami; reakcja nitrowania). Nitrozoaminy, które są potencjalnie rakotwórczymi składnikami, mogą zatem pojawiać się w śladowych ilościach w gotowym produkcie kosmetycznym. Fakty: Istnieje kompleksowa strategia unikania powstawania nitrozoamin, oparta na przepisach Rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych i zaleceniach organizacji zawodowych (1 i 2). Strategia ta obejmuje surowce (których czystość jest kontrolowana w celu ograniczenia zanieczyszczeń), proces produkcyjny, przechowywanie i produkt końcowy. Istotny jest również dobór składników o niskim potencjale nitrozacyjnym (2). Aby zapewnić skuteczność tych środków, mierzone są poziomy nitrozoaminy w surowcach i gotowym produkcie. Aby ograniczyć powstawanie nitrozoamin, możliwe jest również dodanie do produktu składników zapobiegających tej reakcji. Recepturowanie kosmetyków wymaga ściśle naukowego podejścia z uwzględnieniem wielu ograniczeń, co doskonale ilustruje strategia zarządzania nitrozoaminami. Kluczowe punkty do zapamiętania: Powstawanie nitrozoamin jest ściśle uregulowane w produkcji produktów kosmetycznych. W celu skutecznego zapobiegać tworzeniu się nitrozoamin podczas wytwarzania produktów kosmetycznych podejmuje się wiele środków ostrożności, począwszy od surowców, aż po kontrolę gotowego produktu. Źródła: (1) Opinia Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS): SCCS/1458/11 - Opinion on Nitrosamines and Secondary Amines in Cosmetic Products (Opinia w sprawie nitrozoamin i amin drugorzędowych w produktach kosmetycznych): https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_090.pdf (2) COSMETICS EUROPE: Technical guidance document on minimising and determining nitrosamines in cosmetics (Dokument wytycznych technicznych dotyczących minimalizacji i oznaczania nitrozoamin w kosmetykach), 2009: https://cosmeticseurope.eu/download/TjBjaHR5ekxhQ0Vxbkc1eEtKU2NTdz09


Należy do następujących grup substancji

Poznaj swoje kosmetyki

Co należy wiedzieć o substancjach zaburzających gospodarkę hormonalną (ED)?

Niektórym składnikom stosowanym w kosmetykach przypisuje się, że są „substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną”, ponieważ mogą naśladować niektóre właściwości naszych hormonów.
Tylko dlatego, że coś może naśladować hormon, nie oznacza to, że zakłóci prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego.
Wiele substancji, w tym te naturalne, naśladuje hormony. Bardzo niewiele substancji jednak, a są to głównie leki o silnym działaniu, ma potwierdzone działanie powodujące zaburzenia układu hormonalnego.
Rygorystyczne oceny bezpieczeństwa produktów przeprowadzane przez wykwalifikowanych ekspertów naukowych, do których przeprowadzenia firmy są prawnie zobowiązane, obejmują wszystkie potencjalne zagrożenia, w tym potencjalne zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.

read more

Czy kosmetyki są testowane na zwierzętach? Nie!

W Unii Europejskiej testowanie kosmetyków na zwierzętach jest całkowicie zakazane od 2013 r. W ciągu ostatnich 30 lat, na długo przed wprowadzeniem zakazu, przemysł kosmetyczny inwestował w badania i rozwój, tak aby stworzyć pionierskie alternatywy dla testowania na zwierzętach w celu oceny bezpieczeństwa składników i produktów kosmetycznych.

read more

Co z alergenami w kosmetykach?

Wiele substancji, zarówno naturalnych jak i syntetycznych, może potencjalnie wywoływać reakcję alergiczną. Występuje ona, kiedy układ odpornościowy danej osoby zareaguje na substancje, które dla większości ludzi są nieszkodliwe. Substancja, która powoduje reakcję alergiczną nazywana jest alergenem. Kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała mogą zawierać składniki, które dla niektórych osób mogą okazać się alergizujące. Nie oznacza to jednak, że produkt nie jest bezpieczny dla innych.

read more

Baza danych

Kosmetyki to produkty, które odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Europejscy konsumenci używają średnio ponad siedmiu różnych kosmetyków dziennie. Ty również? To naturalne, że chcesz wiedzieć więcej o ich składnikach.

W cyfrowym świecie, w którym żyjemy, toniemy w nadmiarze informacji na temat kosmetyków. Trudno jest samodzielnie ustalić, które źródła są wiarygodne. COSMILE Europe jest bazą danych Cosmetics Europe o składnikach kosmetycznych, która oferuje rzetelne, zweryfikowane i poparte naukowo informacje na temat niemal 30 000 składników stosowanych w kosmetykach.

Baza ta pomoże Ci zrozumieć, dlaczego pewne składniki znajdują się w wybranych przez Ciebie produktach i jakie są ich właściwości. Baza jest obecnie dostępna w czternastu językach, ale wkrótce będzie ich jeszcze więcej.

Przeszukaj bazę