Szczegóły

POTASSIUM METABISULFITE

Nazwa / opis

Metabisiarczyn potasu; disiarczyn dipotasu


Funkcja(-e) tego składnika w produktach kosmetycznych

KONSERWANT

Zabezpiecza produkty kosmetyczne przed rozwojem mikroorganizmów i zepsuciem

REDUKUJĄCY

Zmienia charakter chemiczny innej substancji przez dodanie wodoru lub usunięcie tlenu

SKRĘCAJĄCY LUB PROSTUJĄCY WŁOSY

Umożliwia prostowanie lub kręcenie włosów poprzez zmianę struktury chemicznej


Pochodzenie

syntetyczne


Ogólne informacje na temat stosowania w kosmetykach

Konserwanty hamują rozwój drobnoustrojów w produkcie kosmetycznym, chroniąc kosmetyk przed zepsuciem i tym samym w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony zdrowia konsumentów. Środki konserwujące są szczególnie potrzebne, jeżeli produkt kosmetyczny zawiera wodę. Mikroorganizmy mogą bowiem namnażać się i rozprzestrzeniać w wodzie. Kosmetyki często zawierają nie tylko jeden konserwant, ale mieszaninę kilku środków konserwujących, które działają jednocześnie przeciwko różnym bakteriom, drożdżom i pleśniom. Każda z tych substancji jest niezależnie testowana, tak aby jej użycie w produkcie kosmetycznym było bezpieczne i kompatybilne. Producenci zawsze stosują możliwie najniższe stężenie konserwantów w produkcie, aby zapewnić optymalny okres przechowywania i bezpieczne stosowanie.


Informacje na temat bezpiecznego stosowania

Substancja ta jest zatwierdzona i/lub podlega ograniczeniom zgodnie z wpisem do załącznika III rozporządzenia KE dotyczącym produktów kosmetycznych, po dokonaniu oceny przez Komitet Naukowy Komisji UE ds. Ograniczenia mogą odnosić się np. do kryteriów czystości, maksymalnego stężenia lub ograniczenia do niektórych kategorii produktów. Z zastrzeżeniem warunków, które mogą być nałożone w załączniku III, stosowanie tej substancji w produktach kosmetycznych jest bezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem KE dotyczącym produktów kosmetycznych (Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009), które ma zastosowanie do całego rynku UE, konserwanty oznaczają substancje, które są przeznaczone wyłącznie lub głównie do hamowania rozwoju mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. W załączniku V do rozporządzenia określono substancje, które mogą być stosowane jako konserwanty w produktach kosmetycznych. Wykaz ten wskazuje maksymalne stężenia środków konserwujących, w jakich mogą być one stosowane w produktach kosmetycznych, a także dopuszczalne zastosowania. Przed zatwierdzeniem w załączniku V środki konserwujące są badane pod względem bezpieczeństwa toksykologicznego i poddawane skrupulatnej ocenie. Producenci muszą udowodnić bezpieczeństwo konserwantów dla zdrowia przeprowadzając szczegółowe, obiektywne badania naukowe.


Należy do następujących grup substancji

Poznaj swoje kosmetyki

Co należy wiedzieć o substancjach zaburzających gospodarkę hormonalną (ED)?

Niektórym składnikom stosowanym w kosmetykach przypisuje się, że są „substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną”, ponieważ mogą naśladować niektóre właściwości naszych hormonów.
Tylko dlatego, że coś może naśladować hormon, nie oznacza to, że zakłóci prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego.
Wiele substancji, w tym te naturalne, naśladuje hormony. Bardzo niewiele substancji jednak, a są to głównie leki o silnym działaniu, ma potwierdzone działanie powodujące zaburzenia układu hormonalnego.
Rygorystyczne oceny bezpieczeństwa produktów przeprowadzane przez wykwalifikowanych ekspertów naukowych, do których przeprowadzenia firmy są prawnie zobowiązane, obejmują wszystkie potencjalne zagrożenia, w tym potencjalne zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.

read more

Czy kosmetyki są testowane na zwierzętach? Nie!

W Unii Europejskiej testowanie kosmetyków na zwierzętach jest całkowicie zakazane od 2013 r. W ciągu ostatnich 30 lat, na długo przed wprowadzeniem zakazu, przemysł kosmetyczny inwestował w badania i rozwój, tak aby stworzyć pionierskie alternatywy dla testowania na zwierzętach w celu oceny bezpieczeństwa składników i produktów kosmetycznych.

read more

Co z alergenami w kosmetykach?

Wiele substancji, zarówno naturalnych jak i syntetycznych, może potencjalnie wywoływać reakcję alergiczną. Występuje ona, kiedy układ odpornościowy danej osoby zareaguje na substancje, które dla większości ludzi są nieszkodliwe. Substancja, która powoduje reakcję alergiczną nazywana jest alergenem. Kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała mogą zawierać składniki, które dla niektórych osób mogą okazać się alergizujące. Nie oznacza to jednak, że produkt nie jest bezpieczny dla innych.

read more

Baza danych

Kosmetyki to produkty, które odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Europejscy konsumenci używają średnio ponad siedmiu różnych kosmetyków dziennie. Ty również? To naturalne, że chcesz wiedzieć więcej o ich składnikach.

W cyfrowym świecie, w którym żyjemy, toniemy w nadmiarze informacji na temat kosmetyków. Trudno jest samodzielnie ustalić, które źródła są wiarygodne. COSMILE Europe jest bazą danych Cosmetics Europe o składnikach kosmetycznych, która oferuje rzetelne, zweryfikowane i poparte naukowo informacje na temat niemal 30 000 składników stosowanych w kosmetykach.

Baza ta pomoże Ci zrozumieć, dlaczego pewne składniki znajdują się w wybranych przez Ciebie produktach i jakie są ich właściwości. Baza jest obecnie dostępna w czternastu językach, ale wkrótce będzie ich jeszcze więcej.

Przeszukaj bazę