Szczegóły

POTASSIUM PROPYLPARABEN

Nazwa / opis

Sól potasowa propylparabenu; sól potasowa 4-hydroksybenzoesan propylu


Funkcja(-e) tego składnika w produktach kosmetycznych

KONSERWANT

Zabezpiecza produkty kosmetyczne przed rozwojem mikroorganizmów i zepsuciem


Pochodzenie

syntetyczne


Występowanie w kosmetykach

W produktach do pielęgnacji i oczyszczania skóry, takich jak emulsje, kremy, szampony, a także w produktach do stylizacji i wielu innych produktach kosmetycznych.


Występowanie w innych produktach

Parabeny przedłużają również trwałość produktów leczniczych i niektórych środków spożywczych (takich jak sałatki, ryby czy majonez). Jak wszystkie środki konserwujące, chronią one przed rozkładem mikrobiologicznym, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo produktów dla konsumenta.


Ogólne informacje na temat stosowania w kosmetykach

Konserwanty hamują rozwój drobnoustrojów w produkcie kosmetycznym, chroniąc kosmetyk przed zepsuciem i tym samym w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony zdrowia konsumentów. Środki konserwujące są szczególnie potrzebne, jeżeli produkt kosmetyczny zawiera wodę. Mikroorganizmy mogą bowiem namnażać się i rozprzestrzeniać w wodzie. Kosmetyki często zawierają nie tylko jeden konserwant, ale mieszaninę kilku środków konserwujących, które działają jednocześnie przeciwko różnym bakteriom, drożdżom i pleśniom. Każda z tych substancji jest niezależnie testowana, tak aby jej użycie w produkcie kosmetycznym było bezpieczne i kompatybilne. Producenci zawsze stosują możliwie najniższe stężenie konserwantów w produkcie, aby zapewnić optymalny okres przechowywania i bezpieczne stosowanie. Parabeny to sole i estry kwasu para-hydroksybenzoesowego. Podobnie jak inne pochodne kwasu benzoesowego, mają działanie przeciwbakteryjne i grzybobójcze. Z tego powodu niektóre estry są stosowane od ponad 80 lat jako konserwanty kosmetyków. W produktach kosmetycznych dozwolone są: kwas parahydroksybenzoesowy (paraben), paraben metylowy, paraben etylowy, paraben propylowy, paraben butylowy, a także niektóre ich sole sodowe, potasowe i wapniowe. Parabeny są surowcami występującymi naturalnie w wielu roślinach takich jak ogórek, marchew, cebula, wiśnia, jagoda czy truskawka.


Informacje na temat bezpiecznego stosowania

Zgodnie z Rozporządzeniem KE dotyczącym produktów kosmetycznych (Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009), które ma zastosowanie do całego rynku UE, konserwanty oznaczają substancje, które są przeznaczone wyłącznie lub głównie do hamowania rozwoju mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. W załączniku V do rozporządzenia określono substancje, które mogą być stosowane jako konserwanty w produktach kosmetycznych. Wykaz ten wskazuje maksymalne stężenia środków konserwujących, w jakich mogą być one stosowane w produktach kosmetycznych, a także dopuszczalne zastosowania. Przed zatwierdzeniem w załączniku V środki konserwujące są badane pod względem bezpieczeństwa toksykologicznego i poddawane skrupulatnej ocenie. Producenci muszą udowodnić bezpieczeństwo konserwantów dla zdrowia przeprowadzając szczegółowe, obiektywne badania naukowe. Z naukowego punktu widzenia parabeny są obecnie najlepiej przebadanymi i najbezpieczniejszymi środkami konserwującymi na rynku. BfR (Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka) klasyfikuje je jako bezpieczne. W 2010 roku SCCS dokonał przeglądu stężeń poszczególnych parabenów w produktach kosmetycznych i w maju 2013 roku ponownie potwierdził, że parabeny mogą być klasyfikowane jako bezpieczne w stężeniach, w jakich są stosowane w produktach kosmetycznych. Aktualne badania dowodzą, że parabeny należą pod względem alergologicznym do konserwantów o szczególnie niskim potencjale alergizującym. Istnieją doniesienia o alergiach spowodowanych parabenami, ale jeśli odniesie się je do częstości ich stosowania (wiele produktów na rynku jest konserwowanych parabenami), możnaby określić te dane jako mało istotne z alergologicznego punktu widzenia.


Linki do ocen naukowych

Opinia SCCS (2013) w sprawie bezpieczeństwa stosowania parabenów propylowych i butylowych

Stanowisko BfR (2011) w sprawie stosowania parabenów w produktach kosmetycznych (w języku niemieckim)

Opinia SCCS (2010) w sprawie bezpieczeństwa stosowania parabenów jako środków konserwujących w kosmetykach

Opinia SCCS (2021) w sprawie bezpieczeństwa stosowania parabenów propylowych


Dlaczego o tym dyskutujemy?

Podejrzewa się, że propyloparaben zaburza gospodarkę hormonalną i powoduje raka piersi. Fakty: Bezpieczeństwo propyloparabenu, dobrze tolerowanego środka konserwującego dopuszczonego do stosowania w produktach kosmetycznych, zostało szeroko ocenione przez liczne komisje ekspeckie (europejskie, amerykańskie, holenderskie itp.) (2, 3 i 4). W samej Europie bezpieczeństwo stosowania propyloparabenu w produktach kosmetycznych oceniano w latach 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013 i ponownie w 2020 r., biorąc pod uwagę wszystkie istniejące dane naukowe, w tym dotyczące wpływu na układ hormonalny. Badania in vitro (badania lub eksperymenty w środowisku laboratoryjnym, na przykład w probówce) wykazują niską aktywność parabenów na receptory estrogenowe, która jest ogólnie 20 000 do 700 000 razy niższa niż żeńskiego hormonu referencyjnego (estradiolu). Co więcej, im krótsza cząsteczka, tym w mniejszym stopniu jest wchłaniana przez skórę i tym mniejsza jest jej aktywność, a parabeny są szybko przekształcane przez skórę w cząsteczkę, która zupełnie nie wykazuje wpływu na układ hormonalny. Wyniki in vivo (badania lub eksperymenty przeprowadzone na żywych organizmach) są niespójne (1) (2). To właśnie z powodu niespójności zaobserwowanych między kilkoma wynikami badań w 2020 r. europejscy eksperci przeanalizowali wszystkie istotne informacje dostępne w literaturze, koncentrując się na badaniu jego potencjalnych skutków endokrynologicznych. Doszli do wniosku, że obecne dane nie są wystarczające, aby jednoznacznie uznać propyloparaben za substancję zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego (5). Bezpieczeństwo stosowania propyloparabenu zostało ocenione poprzez zastosowanie najbardziej rygorystycznego scenariusza („najgorszy scenariusz”, tj. najwyższe wartości narażenia i wchłaniania przez skórę są rozpatrywane przy najniższych dawkach, które nie wywołują skutków (no-effect dose)). Dlatego eksperci europejscy i amerykańscy uważają obecnie, że propyloparaben jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych w dozwolonych stężeniach. Ponadto obecne badania naukowe nie wykazują żadnego związku przyczynowego między narażeniem na parabeny a rozwojem raka piersi (Académie de pharmacie, 2013) (5)(6). Kluczowe punkty do zapamiętania: Podobnie jak wszystkie konserwanty, propyloparaben jest ściśle uregulowany przez prawodawstwo europejskie. Jego bezpieczeństwo stosowania w produktach kosmetycznych było wielokrotnie badane w ciągu ostatnich piętnastu lat, ostatnie badania pochodzą z 2020 r. (5). Propyloparaben nie jest uznany za czynnik zaburzający gospodarkę hormonalną, nie jest genotoksyczny, rakotwórczy ani alergenny. Wreszcie, nie ma dowodów na to, że osoby stosujące produkty zawierające propyloparaben mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Podsumowując, propyloparaben jest uważany przez właściwe organy ds. zdrowia za bezpieczny do stosowania w bardzo niskich stężeniach obecnie dopuszczonych w produktach kosmetycznych. Źródła: (1) Dane in vitro pozwalają zidentyfikować mechanizm działania. Aby dowiedzieć się, czy ten mechanizm ma wpływ na żywy organizm, prowadzone są badania in vivo. (2) Opinie Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów a. SCCP/0873/05: https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_019.pdf b. Extended Opinion on Parabens, underarm cosmetics, and breast cancer, SCCP/0874/05 (Rozszerzona opinia na temat parabenów, kosmetyków stosowanych pod pachami i raka piersi): http://www.alegesanatos.ro/dbimg/files/Parabens.pdf c. SCCP/1017/06: https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_074.pdf d. SCCP/1183/08: https://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_138.pdf e. SCCS/1348/10: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_041.pdf f. "Clarification on Opinion SCCS/1348/10 in the light of the Danish clause of safeguard banning the use of parabens in cosmetic products intended for children under three years of age", SCCS/1446/11 („Objaśnienie opinii SCCS/1348/10 w świetle duńskiej klauzuli ochronnej zakazującej stosowania parabenów w produktach kosmetycznych przeznaczonych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia”): https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_069.pdf g. SCCS/1514/13: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_132.pdf (3) Cosmetic Ingredient Review (CIR): Amended Safety Assessment of Parabens as Used in Cosmetics (2020) (Zmieniona ocena bezpieczeństwa parabenów stosowanych w kosmetykach (2020)): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32723119/ (4) Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM report 2017-0028): Exposure to and toxicity of methyl-, ethyl- and propyl paraben (Narażenie i toksyczność parabenów metylowych, etylowych i propylowych ) (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0028.html) (5) Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów - SCCS/1623/20: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_243.pdf (6) Francuska Akademia Farmaceutyczna (Académie Nationale de Pharmacie): Parabènes & médicaments: un problème de santé publique? (2013) ( Parabeny i leki: problem zdrowia publicznego? (2013)): https://www.acadpharm.org/dos_public/Recommandations_parabenes_et_mEdiments_Conseil_22.05.2013_VF_27.05.2013.pdf


Dalsze informacje

W przypadku podejrzenia alergii kontaktowej substancja ta może zostać poddana badaniu dermatologicznemu w teście naskórkowym/płatkowym.


Należy do następujących grup substancji

Poznaj swoje kosmetyki

Co należy wiedzieć o substancjach zaburzających gospodarkę hormonalną (ED)?

Niektórym składnikom stosowanym w kosmetykach przypisuje się, że są „substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną”, ponieważ mogą naśladować niektóre właściwości naszych hormonów.
Tylko dlatego, że coś może naśladować hormon, nie oznacza to, że zakłóci prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego.
Wiele substancji, w tym te naturalne, naśladuje hormony. Bardzo niewiele substancji jednak, a są to głównie leki o silnym działaniu, ma potwierdzone działanie powodujące zaburzenia układu hormonalnego.
Rygorystyczne oceny bezpieczeństwa produktów przeprowadzane przez wykwalifikowanych ekspertów naukowych, do których przeprowadzenia firmy są prawnie zobowiązane, obejmują wszystkie potencjalne zagrożenia, w tym potencjalne zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.

read more

Czy kosmetyki są testowane na zwierzętach? Nie!

W Unii Europejskiej testowanie kosmetyków na zwierzętach jest całkowicie zakazane od 2013 r. W ciągu ostatnich 30 lat, na długo przed wprowadzeniem zakazu, przemysł kosmetyczny inwestował w badania i rozwój, tak aby stworzyć pionierskie alternatywy dla testowania na zwierzętach w celu oceny bezpieczeństwa składników i produktów kosmetycznych.

read more

Co z alergenami w kosmetykach?

Wiele substancji, zarówno naturalnych jak i syntetycznych, może potencjalnie wywoływać reakcję alergiczną. Występuje ona, kiedy układ odpornościowy danej osoby zareaguje na substancje, które dla większości ludzi są nieszkodliwe. Substancja, która powoduje reakcję alergiczną nazywana jest alergenem. Kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała mogą zawierać składniki, które dla niektórych osób mogą okazać się alergizujące. Nie oznacza to jednak, że produkt nie jest bezpieczny dla innych.

read more

Baza danych

Kosmetyki to produkty, które odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Europejscy konsumenci używają średnio ponad siedmiu różnych kosmetyków dziennie. Ty również? To naturalne, że chcesz wiedzieć więcej o ich składnikach.

W cyfrowym świecie, w którym żyjemy, toniemy w nadmiarze informacji na temat kosmetyków. Trudno jest samodzielnie ustalić, które źródła są wiarygodne. COSMILE Europe jest bazą danych Cosmetics Europe o składnikach kosmetycznych, która oferuje rzetelne, zweryfikowane i poparte naukowo informacje na temat niemal 30 000 składników stosowanych w kosmetykach.

Baza ta pomoże Ci zrozumieć, dlaczego pewne składniki znajdują się w wybranych przez Ciebie produktach i jakie są ich właściwości. Baza jest obecnie dostępna w czternastu językach, ale wkrótce będzie ich jeszcze więcej.

Przeszukaj bazę